2010 vol 56

Od piroplazmozy do babeszjozy – problemy w klasyfikacji pierwotniaków z rodzaju Babesia u psów
[From piroplasmosis to babesiosis – problems with classification of Babesia protozoa isolated from dogs]
Łukasz Adaszek, Stanisław Winiarczyk, Marta Górna
Review article (in Polish): pp 111-115
Rozprzestrzenienie nicieni z rodzaju Toxocara na świecie
[The spread of nematodes from Toxocara genus in the world]
Anna Borecka
Review article (in Polish): pp 117-124
Biologia, epidemiologia i diagnostyka chorobotwórczych pierwotniaków przenoszonych za pośrednictwem wody
[Biology, epidemiology and diagnostics of pathogenic waterborne protozoan parasites]
Agata Leońska-Duniec, Małgorzata Adamska
Review article (in Polish): pp 125-132
Osiągnięcia i perspektywy w badaniach nad opracowaniem szczepionki przeciwko malarii
[Achievements and perspectives of research into development of a vaccine against malaria]
Marcin Wiśniewski, Dagmara Joanna Żak
Review article (in Polish): pp 133-140
Częstość występowania jaj inwazyjnych Toxocara spp. w środowisku przydomowym dzieci ze zdiagnozowaną toksokarozą w woj. łódzkim
[Occurrence of Toxocara spp. eggs in household environment of children with diagnosed toxocariasis in Łódź voivodeship]
Anna Borecka, Jakub Gawor, Małgorzata Niedworok, Beata Sordyl
Original paper (in Polish): pp 141-144
Ocena przydatności testów kolorymetrycznych MTT i XTT do badań prowadzonych in vitro na tachyzoitach Toxoplasma gondii
[The utility of MTT and XTT colorimetric tests in the studies conducted in vitro with Toxoplasma gondii tachyzoites]
Katarzyna Dzitko, Dominika Dudzińska, Marcin Grzybowski, Henryka Długońska
Original paper (in Polish): pp 145-152
Trichodina shitalakshyae sp. n. and Trichodina acuta Lom, 1961 (Ciliophora: Trichodinidae) from the freshwater fishes in the Shitalakshya River, Bangladesh
Mohammad M. Kibria, Hadiul Islam, Mohammad M.A. Habib, Ghazi S.M. Asmat
Original paper: pp 153-161
Wpływ zarażenia larwami tasiemca Taenia taeniaeformis na parametry morfometryczne piżmaków (Ondatra zibethicus)
[The influence of Taenia taeniaeformis larval infection on morphometrical parameters of muskrat (Ondatra zibethicus)]
Jerzy Kowal, Paweł Nosal, Ireneusz Adamczyk, Sławomir Kornaś, Marek Wajdzik, Andrzej Tomek
Original paper (in Polish): pp 163-166
Drug susceptibility of 64 strains of Rhodotorula sp.
Paweł Krzyściak, Anna B. Macura
Original paper: pp 167-170
Genotypowanie izolatów Giardia duodenalis uzyskanych od ludzi w zachodnio-centralnej Polsce
[Genotype analysis of Giardia duodenalis isolates obtained from humans in West-central Poland]
Piotr Solarczyk, Anna Werner, Anna C. Majewska
Original paper (in Polish): pp 171-177
Coproscopical investigations of the European otter (Lutra lutra) from Białowieża Primeval Forest
Paweł Górski, Andrzej Zalewski, Katarzyna Kazimierczak, Grzegorz Kotomski
Short notes: pp 179-180
Wpływ albendazolu na cytoplazmatyczną transferazę-S-glutationową i ekspresje receptorów Toll-podobnych w jelitowej fazie włośnicy
[The influence of albendazole on the cytosolic glutathione-S-transferase (GST) and on the expression of Toll-like receptors (TLR2 and TLR4) during the intestinal phase of trichinellosis]
Agnieszka Wojtkowiak-Giera
Ph.D. Theses (in Polish): pp 181-183
Prof. dr hab. Katarzyna Niewiadomska w rocznicę urodzin
Teresa Sulgostowska
Chronicle (in Polish): pp 185-188