2010 vol 56

V Konferencja „Niebezpieczne zoonozy XXI wieku: toksokaroza, toksoplazmoza, echinokokoza”
Jakub Gawor
Wprowadzenie [introduction] (in Polish): 193
Sesja I. Toksokaroza
Streszczenia [abstracts] (in Polish): pp 195-204
Sesja II. Toksoplazmoza
Streszczenia [abstracts] (in Polish): pp 205-211
Sesja III. Tasiemczyce
Streszczenia [abstracts] (in Polish): pp 213-222
Propozycje Komitetu Parazytologii Wydziału Nauk Biologicznych PAN dot. standardów nauczania w zakresie parazytologii na uczelniach w Polsce
Piotr Kurnatowski
(in Polish): pp 223-230
Dicranotaenia synsacculata Macko, 1988 (Cestoda, Hymenolepididae) – tasiemiec gągoła Bucephala clangula (Linneus, 1758) notowany po raz pierwszy w Polsce
[First record of species Dicranotaenia synsacculata Macko, 1988 (Cestoda, Hymenolepididae) of the goldeneye Bucephala clangula (Linneus, 1758) in Poland]
Katarzyna Królaczyk, Katarzyna M. Kavetska, Vadym V. Kornyushyn
Original paper (in Polish): pp 231-234
Występowanie pasożytów przewodu pokarmowego u kotów z terenu miasta Szczecina
[Occurrence of parasites in the alimentary canal of cats from Szczecin area, Poland]
Dorota Ładczuk, Aleksandra Balicka-Ramisz
Original paper (in Polish): pp 235-242
Potential risk of zoonotic infections in recreational areas visited by Sus scrofa and Vulpes vulpes. Case study – Wolin Island, Poland
Hanna Mizgajska-Wiktor, Wojciech Jarosz
Original paper: pp 243-251
Różnicowanie wewnątrzgatunkowe szczepów Candida albicans (Robin, 1853) Berkhout, 1923 z inwazji wieloogniskowych – parametry ich identyczności lub podobieństwa
[Interspecies differentiation of Candida albicans (Robin, 1853) Berkhout, 1923 strains from multifocal invasions – their identity or similarity parameters]
Barbara Modrzewska, Alicja Kurnatowska
Original paper (in Polish): pp 253-268
Gastrointestinal helminths of dogs in Western Pomerania, Poland
Agnieszka Tylkowska, Bogumiła Pilarczyk, Aneta Gregorczyk, Ewelina Templin
Original paper: pp 269-276
Toxoplasma gondii antibodies in domestic cats in Olsztyn urban area, Poland
Mirosław M. Michalski, Aleksandra Platt-Samoraj, Elżbieta Mikulska-Skupień
Short notes: pp 277-279
Najnowsze dane dotyczące powikłań infekcyjnych po przeszczepach komórek, tkanek i narządów oraz inne zagadnienia mikologii i parazytologii lekarskiej w świetle prezentacji na 49. Dniu Klinicznym Parazytologii Lekarskiej
[The last data concerning fungal, bacterial and viral infections after cell, tissue and organ transplantations and other problems concerning mycology and parasitology presented at 49th Clinical Day of Medical Parasitology]
Anna Wójcik i Joanna Błaszkowska
On the scientific life (in Polish): pp 281-289