2005 vol 51

Od Redakcji [From editorial Board]: 1
Parasitic zoonoses; public health and veterinary perspectives
Tadeusz K. Graczyk, Leena Tamang, Shannon C. Doocy
Artykuły przeglądowe [Review article]: 3-8
Różnorodność biologiczna kapilarii
[Biodiversity of Capillariinae]
Anna Okulewicz, Grzegorz Zaleśny
Artykuły przeglądowe [Review article]: 9-14
Białka wydzielnicze Giardia duodenalis – charakterystyka i rola w biologii pasożyta
[Secreted proteins of Giardia duodenalis – characteristic and role in biology of the parasite]
Dorota Zysiak
Artykuły przeglądowe [Review article]: 15-19
Recommended method for recovery of Toxocara and other geohelminth eggs from soil
Hanna Mizgajska-Wiktor
Artykuły przeglądowe [Review article]: 21-22
Zarażenia grzybicze u pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Intensywnej Terapii
[The fungal infections in patients hospitalized in an Intensive Care Unit]
Piotr Kurnatowski, Andrzej Wieczorek, Tomasz Gaszyński, Ewa Tyczkowska-Sieroń
Prace oryginalne [Original paper]: 23-27
Występowanie pasożytów człowieka w wybranych populacjach na przykładzie badań przeprowadzonych w Śląskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
[Frequency of human parasites in selected populations of Silesian region]
Grażyna Spausta, Danuta Gorczyńska, Jolanta Ciarkowska, Andrzej Wiczkowski, Elżbieta Krzanowska, Katarzyna Gawron
Prace oryginalne [Original paper]: 29-34
Występowanie kolcogłowów u okoni Perca fluviatilis L. z rzeki Długiej (Nizina Mazowiecka)
[Occurrence of acanthocephalans in Perca fluviatilis L. from the Długa river (Mazowiecka Lowland, Poland)]
Hanna Franikowska, Teresa Sulgostowska
Prace oryginalne [Original paper]: 35-38
Występowanie i ekologia kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) w ognisku mazurskim. IV. Wyniki badań nad określeniem specyficzności żywicielskiej
[Range and ecology of Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) in Mazuria focus. IV. Host specificity]
Zofia Bogdaszewska
Prace oryginalne [Original paper]: 39-42
The total protein content, protein fractions and proteases activities of drone prepupae of Apis mellifera due to varrosis
Krystyna Żółtowska, Zbigniew Lipiński, Małgorzata Dmitryjuk
Prace oryginalne [Original paper]: 43-47
Sesja plenarna XX Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego
Edward Siński
Z życia naukowego [On the scientific life]: 49-50
Sesja: Toksoplazmoza
Tadeusz Dzbeński
Z życia naukowego [On the scientific life]: 51-52
Sesja: Żywność, woda, gleba i zwierzęta jako źródła inwazji pasożytniczych
Anna C. Majewska
Z życia naukowego [On the scientific life]: 53-54
Sesja: Immunologia oraz immunoprewencja zarażeń pasożytniczych
Bożena Moskwa
Z życia naukowego [On the scientific life]: 55-56
Sesja: Systematyka i bioróżnorodność pasożytów – cz. I
Elżbieta Lonc
Z życia naukowego [On the scientific life]: 57-58
Sesja: Systematyka i bioróżnorodność pasożytów – cz. II
Anna Okulewicz
Z życia naukowego [On the scientific life]: 59-60
Sesja: Badania Wielokierunkowe
Tadeusz Dzbeński
Z życia naukowego [On the scientific life]: 61-62
Sympozjum „Zastosowanie technik molekularnych w monitorowaniu pasożytów w środowisku”
Bożena Moskwa
Z życia naukowego [On the scientific life]: 63-64
Konferencja: profesor dr Czesław Gerwel (1909 – 1974) jako człowiek i naukowiec
Wanda Kocięcka
Z życia naukowego [On the scientific life]: 65
Godności nadane członkom Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego podczas XX Zjazdu PTP w Warszawie, dnia 2 września 2004 r.
Anna Rocka
Kronika [Chronicle]: 67-72
Profesor Czesław Gerwel w mojej pamięci
Wanda Kocięcka
kronika [Chronicle]: 73-77
Profesor Czesław Gerwel jako uczony i organizator parazytologii lekarskiej w Polsce
Roman K. Meissner
Kronika [Chronicle]: 79-80
Prof. dr hab. n. med. Sabina Toś-Luty (1932−2004)
[Professor Sabina Toś-Luty, M.D. (1932–2004) – pro memoriam]
Jacek Dutkiewicz
Kronika [Chronicle]: 81-82
Protokół zwyczajnego ogólnego zebrania członków Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, które odbyło się w Warszawie dnia 3 września 2004 r.
Sprawy organizacyjne [Affers of Polish Parasitological Society]: 83-87
Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego za okres od września 2001 do września 2004
Sprawy organizacyjne [Affers of the Polish Parasitological Society]: 89-101
Skład Zarządu Głównego i Zarządów Oddziałów w kadencji 2004-2007
Sprawy organizacyjne [Affers of the Polish Parasitological Society]: 103-104