2005 vol 51

Standardy naukowe parazytologii w kontekście historycznym
[Scientific standards in parasitology in historical perspective]
Elżbieta Lonc, Bożena Płonka-Syroka
Praca przeglądowa [Review article]: 197-207
Różnorodność biologiczna fauny nicieni
[Biodiversity of nematode fauna]
Anna Okulewicz, Agnieszka Perec, Joanna Hildebrand
Praca przeglądowa [Review article]: 209-212
Inwazyjność i wewnątrzkomórkowe pasożytnictwo Toxoplasma gondii
[Invasiveness and intracellular parasitism of Toxoplasma gondii]
Henryka Długońska
Praca przeglądowa [Review article]: 213-217
Hookworm infections in human and laboratory animals – differences and similarities in immune responses
Ewa Długosz
Praca przeglądowa [Review article]: 219-225
Activity of selected hydrolases in excretion-secretion products and extracts of adult Contracaecum rudolphii
Janina Dziekońska-Rynko, Jerzy Rokicki
Praca oryginalna [Original paper]: 227-231
Niektóre enzymy związane z rozkładem lipidów w układzie: stadia rozwojowe Fasciola hepatica-Galba truncatula. I. Esterazy i lipazy
[Some enzymes associated with lipid katabolism in the Fasciola hepatica larvae – Galba truncatula system. I. Esterases and lipases]
Mirosława Humiczewska, Krystian Rajski
Praca oryginalna [Original paper]: 233-238
Możliwość zamknięcia cyklu rozwojowego Hysterothylacium aduncum (Rudolphi, 1802) i Contracaecum rudolphii (Hartwich, 1964) (Nematoda) w wodach Zalewu Wiślanego
[The possibility of completing the life cycle of Hysterothylacium aduncum (Rudolphi, 1802) and Contracaecum rudolphii (Hartwich, 1964) (Nematoda) at the waters of Vistula Lagoon]
Jerzy Rokicki
Praca oryginalna [Original paper]: 239-241
Sarny (Capreolus capreolus) i jelenie (Cervus elaphus) jako rezerwuar pierwotniaków z rodzaju Babesia i Theileria w północno-zachodniej Polsce
[Roe deer (Capreolus capreolus) and red deer (Cervus elaphus) as a reservoir of protozoans from Babesia and Theileria genus in north-western Poland]
Marek Sawczuk, Agnieszka Maciejewska, Małgorzata Adamska, Bogumiła Skotarczak
Praca oryginalna [Original paper]: 243-247
Występowanie nicieni przewodu pokarmowego u lisów wolno żyjących w województwie zachodniopomorskim
[The occurrence of intestinal nematodes in red foxes in the Western Pomerania]
Bogumiła Pilarczyk, Aleksandra Balicka-Ramisz, Alojzy Ramisz
Praca oryginalna [Original paper]: 249-251
Demodekoza u ludzi jako aktualny problem w dermatologii
[Demodicidosis in humans as a current problem in dermatology]
Maria Wesołowska, Wojciech Baran, Jacek Szepietowski, Larysa Hirschberg, Stanisław Jankowski
Praca oryginalna [Original paper]: 253-256
Międzynarodowe Sympozjum „VIII International Potsdam Symposium on Tick-Borne Diseases”, Jena, 10-12 marzec, 2005
Edward Siński
Z życia naukowego [On the scientific life]: 257
Konferencja: V International Workshop on Cestode - Systematics and Phylogeny
Teresa Pojmańska
Z życia naukowego [On the scientific life]: 259-266
Zagrożenia oportunistyczne, Red. Danuta Prokopowicz, Białystok 2005, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, ISBN 83-88771-53-1, s. 242, fot. 13, tab. 3
Wanda Kocięcka
Recenzje [Book review]: 267-268
Wanda Kocięcka
Listy do Redakcji [Letters]: 269-270