2005 vol 51

Apoptoza jako mechanizm ochronny dla patogenów i ich żywicieli
[Apoptosis, a protective mechanism for pathogens and their hosts]
Katarzyna Donskow-Schmelter, Maria Doligalska
Praca przeglądowa [Review article]: 271-280
Factors affecting the susceptibility of sea lice infection in Atlantic salmon
Ahmed Mustafa, Wojciech Piasecki
Praca przeglądowa [Review article]: 281-285
Środowiskowe uwarunkowania wieczornej aktywności synantropijnych gatunków komarów (Diptera: Culicinae) na terenie Wrocławia
[Environmental conditions of evening activity of synanthropic mosquito species (Diptera: Culicinae) in the Wrocław area]
Katarzyna Rydzanicz, Maciej Sobczyński, Irena Baraniecka
Praca oryginalna [Original paper]: 287-294
A comparative study on the parasite fauna of perch, Perca fluviatilis L., collected from a freshwater coastal lake, brackish-water Baltic Sea, and the interconnecting canal
Jadwiga Wierzbicka, Krystyn Wierzbicki, Wojciech Piasecki, Przemysław Śmietana
Praca oryginalna [Original paper]: 295-302
Występowanie wszy (Anoplura) u gryzoni z terenów Dolnego Śląska
[Occurrence of lice (Anoplura) in rodents from Lover Silesia]
Dorota Kiewra, Maria Modrzejewska
Praca oryginalna [Original paper]: 303-305
Występowanie pasożytów przewodu pokarmowego u saren i jeleni na terenie województwa zachodniopomorskiego
[The occurrence of intestinal parasites of roe deer and red deer in the Western Pomerania voivodeship]
Bogumiła Pilarczyk, Aleksandra Balicka-Ramisz, Alojzy Ramisz, Sandra Lachowska
Praca oryginalna [Original paper]: 307-310
Sprawozdanie z konferencji naukowo-szkoleniowej pt.: „Neospora and Neosporosis: Achievements and Perspectives”
Bożena Moskwa
Z życia naukowego [On the scientific life]: 311-312
Strona tytułowa konferencji naukowej pt. „Konstanty Janicki (1876-1932): profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny zoolog i protistolog, twórca polskiej szkoły parazytologicznej”
[The title page of the scientific conference: Konstanty Janicki (1876-1932): professor of Warsaw University, eminent zoologist and protistologist, creator of the polish parasitological school]
Konstanty Janicki (1876-1932): profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny zoolog i protistolog, twórca polskiej szkoły parazytologicznej
[Konstanty Janicki (1876-1932): professor of Warsaw University, eminent zoologist and protistologist, creator of the polish parasitological school]: 315-317
Konferencja naukowa pt. „Konstanty Janicki (1876-1932): profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny zoolog i protistolog, twórca polskiej szkoły parazytologicznej”
[The scientific conference: Konstanty Janicki (1876-1932): professor of Warsaw University, eminent zoologist and protistologist, creator of the polish parasitological school]
Bożena Moskwa, Edward Siński, Stanisław L. Kazubski
Konstanty Janicki (1876-1932): profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny zoolog i protistolog, twórca polskiej szkoły parazytologicznej
[Konstanty Janicki (1876-1932): professor of Warsaw University, eminent zoologist and protistologist, creator of the polish parasitological school]: 315-317
Konstanty Janicki (1876–1932)
Konstanty Janicki (1876-1932): profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny zoolog i protistolog, twórca polskiej szkoły parazytologicznej
[Konstanty Janicki (1876-1932): professor of Warsaw University, eminent zoologist and protistologist, creator of the polish parasitological school]: 319-321
Rękopis mowy pożegnalnej znalezionej w spuściźnie po prof. Eugeniuszu Grabdzie
Konstanty Janicki (1876-1932): profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny zoolog i protistolog, twórca polskiej szkoły parazytologicznej
[Konstanty Janicki (1876-1932): professor of Warsaw University, eminent zoologist and protistologist, creator of the polish parasitological school]: 323
Konstanty Janicki: uczony, nauczyciel, odkrywca
[Konstanty Janicki: scientist, university professor, discoverer]
Leszek Kuźnicki
Konstanty Janicki (1876-1932): profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny zoolog i protistolog, twórca polskiej szkoły parazytologicznej
[Konstanty Janicki (1876-1932): professor of Warsaw University, eminent zoologist and protistologist, creator of the polish parasitological school]: 325-332
Wpływ odkryć Profesora Konstantego Janickiego na dalszy rozwój protistologii
[Influence of professor Konstanty Janicki's discoveries on progress in protistology]
Stanisław L. Kazubski
Konstanty Janicki (1876-1932): profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny zoolog i protistolog, twórca polskiej szkoły parazytologicznej
[Konstanty Janicki (1876-1932): professor of Warsaw University, eminent zoologist and protistologist, creator of the polish parasitological school]: 333-343
Znaczenie „teorii cerkomeru” Janickiego dla rozwoju badań nad systematyką i ewolucją płazińców
[The influence of Janicki cercomer theory on the development of platyhelminthes systematics and evolution investigations]
Teresa Pojmańska
Konstanty Janicki (1876-1932): profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny zoolog i protistolog, twórca polskiej szkoły parazytologicznej
[Konstanty Janicki (1876-1932): professor of Warsaw University, eminent zoologist and protistologist, creator of the polish parasitological school]: 345-358
Historia odkrycia i opisania cyklu rozwojowego Diphyllobothrium latum L.
[The history of the exploration of the Diphyllobothrium latum life cycle]
Alicja Guttowa, Bożena Moskwa
Konstanty Janicki (1876-1932): profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny zoolog i protistolog, twórca polskiej szkoły parazytologicznej
[Konstanty Janicki (1876-1932): professor of Warsaw University, eminent zoologist and protistologist, creator of the polish parasitological school]: 359-364
Podziękowania [Acknowledgements]: 365