2003 vol 49

Calodium hepaticum (Bancroft, 1893) Moravec, 1982 - kapilaria o nietypowym cyklu rozwojowym
[Calodium hepaticum (Bancroft, 1893) Moravec, 1982 - capillaria with an atypical life cycle]
Anna Okulewicz, Agnieszka Perec, Joanna Hildebrand, Jerzy Okulewicz:
Artykuł przeglądowy [Review article]: 115-124.
Diversity of the parasite fauna of cyprinid (Cyprinidae) and percid (Percidae) fishes in the Vistula Lagoon, Poland
Leszek Rolbiecki
Praca oryginalna [Original paper]: 125-164.
Ocena występowania krętków Borrelia burgdorferi sensu lato w kleszczach Ixodes ricinus na terenie wybranych rejonów lubelszczyzny przy zastosowaniu metody łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR)
[Evaluation of occurrence of spirochetes Borrelia burgdorferi sensu lato in Ixodes ricinus ticks in selected areas of the Lublin Region by polimerase chain reaction method (PCR)]
Jolanta Chmielewska-Badora, Ewa Cisak, Jacek Zwoliński, Jacek Dutkiewicz
Praca oryginalna [Original paper]: 165-171.
Prevalence of potentially pathogenic fungi in the bathing sites of the Sulejów reservoir
Anna Wójcik, Anna Rózga, Piotr Kurnatowski
Praca oryginalna [Original paper]: 173-185.
Preliminary evaluation of maternotoxic effect of Ascaris extract in mice
Joanna Błaszkowska
Praca oryginalna [Original paper]: 187-194.
The study of cell and tissue mechanisms of the homeostasis of „helminth-host” system at muscle trichinellosis before and after the administration of a herb biostimulator and anthelminthic
Sergei Movsessian, Galina Goncharova, Ashot Asatrian, Mania Nikoghossian, Andrzej Malczewski
Praca oryginalna [Original paper]: 195-217.
Wpływ lewamizolu na poziom białka całkowitego w hemolimfie pszczół z rodzin zarażonych roztoczem Varroa destructor
[The influence of levamisol on the level of total protein in haemolymph of bees infected with Varroa destructor]
Rajmund Sokół
Praca oryginalna [Original paper]: 219-224.
Sylwetka prof. Teresy Sulgostowskiej, odznaczonej Medalem Edukacji Narodowej
[Professor Teresa Sulgostowska - honoured with The Medal of National Education]
Katarzyna Niewiadomska
Kronika [Chronicle]: 225-226.
Prof. zw. dr hab. n. med. prof. h. c. dr mult. Radzisław Sikorski (wspomnienie pośmiertne)
[In memoriam of prof. dr hab. med. sci. prof. h. c. dr mult. Radzisław Sikorski]
Jerzy Lech Gundłach
Kronika [Chronicle]: 227-230.
A. Deryło (Red.) Parazytologia i akaroentomologia medyczna. Warszawa 2002, PWN
Jerzy Lech Gundłach
Recenzja książki [Book review]: 231-232.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTP w 2002 r.
Anna Rocka
Sprawy organizacyjne [Affers of Polish Parasitological Society]: 233-234.
Piotr Kumatowski
Listy do Redakcji [Letters]: 235.
Treść [Contents] 2003 vol. 49 (2): 237.