2003 vol 49

Czy fauna pasożytnicza Polski jest dobrze poznana?
[Is the parasite fauna of Poland well recognized?]
Teresa Pojmańska, Katarzyna Niewiadomska
Artykuł przeglądowy [Review article]: 333-345.
Faunistyka - nauka dziewiętnastego czy dwudziestego pierwszego stulecia?
[Faunistics - the science of XIX or XXI age?]
Katarzyna Niewiadomska
Artykuł przeglądowy [Review article]: 347-350.
Oporność stawonogów hematofagicznych - narastający problem. I. Mechanizmy oporności na insektycydy
[Resistance in the hematophagous arthropods - problem on the rise. I. Resistance mechanisms to insecticides]
Elżbieta Kędra
Artykuł przeglądowy [Review article]: 351-356.
Pięćdziesiąt lat działalności Komitetu Parazytologii PAN
[50 anniversary of the Commitee on Parasitology of the Polish Academy of Sciences]
Stanisław L. Kazubski
Artykuł przeglądowy [Review article]: 357-362.
Bioróżnorodność mikocenoz jamy ustnej, gardła i nosa dzieci w wieku 6-15 lat
[Biodiversity of mycocenoses of oral cavity, throat and nose of children aged 6-15 years]
Elżbieta Ejdys
Praca oryginalna [Original paper]: 363-374.
The activity of hydrolases of entomopathogenic nematodes
Krystyna Żółtowska, Elżbieta Łopieńska
Praca oryginalna [Original paper]: 375-379.
42. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej i VIII Ogólnopolskie Sympozjum „Ekologia człowieka współczesnego” „Środowiskowe uwarunkowania chorób pasożytniczych i grzybic oraz inne zagadnienia ekologii”
Aldona Ochęcka-Szymańska, Agnieszka Jaskółowska, Danuta Białasiewicz
Z życia naukowego [On the scientific life]: 381-387.
Sympozjum "Parazytozy - problemy kliniczne" Białystok, 6 czerwca 2003 r.
Danuta Prokopowicz
Z życia naukowego [On the scientific life]: 389-390.
XV Wrocławska Konferencja Parazytologiczna „Parazytologia w ochronie środowiska i zdrowia”
Anna Okulewicz
Z życia naukowego [On the scientific life]: 391-393.
Streszczenia referatów i komunikaty - XV Wrocławska Konferencja Parazytologiczna „Parazytologia w ochronie środowiska i zdrowia”: 394-413
E. Lonc (Red.) Parazytologia w ochronie środowiska i zdrowia. Wrocław 2001. Wydawnictwo Volumed
Krzysztof Siuda
Recenzja książki [Book review]: 415-418.
Parasites of the colder climates (Eds.) H. Akuffo, E. Linder, I. Ljungstrom, M. Wahlgren. London 2003, Taylor & Francis
Zbigniew S. Pawłowski
Recenzja książki [Book review]: 419-422.
Co słychać w Międzynarodowej Komisji Włośnicowej
Krystyna Boczoń
Listy do Redakcji [Letters]: 423-424.
Zmiana statusu Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
Przemysław Myjak
Listy do Redakcji [Letters]: 425.
XX Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego
[XX Jubilee Congress of the Polish Parasitological Society]
Lidia Chomicz
Sprawy organizacyjne [Affers of Polish Parasitological Society]: 427-428.
Krajowe i zagraniczne konferencje parazytologiczne
Kalendarz [Calendar]: 429-430.
Podziękowania [Acknowledgements]: 431.
Treść [Contents] 2003 vol. 49 (4): 433-435.