2003 vol 49

Od Redakcji [From editorial Board]: 1
Proteom Toxoplasma gondii
[Toxoplasma gondii proteom]
Henryka Długońska, Katarzyna Dytnerska
Artykuł przeglądowy [Review article]: 3-10.
Nieprzyjazne pasożytom a przyjazne środowisku transgeniczne bioinsektycydy
[Transgenic bioinsecticides inimical to parasites, but imical to environment]
Jolanta Kucińska, Elżbieta Lonc, Katarzyna Rydzanicz
Artykuł przeglądowy [Review article]: 11-20.
Występowanie pasożytniczych Metazoa leszcza (Abramis brama) w zbiornikach naturalnych i sztucznych w Polsce
[Occurrence of parasitic Metazoa of bream (Abramis brama) in the naturai and artificial reservoirs in Poland]
Aleksander H. Kędra, Bożena Sikora
Praca oryginalna [Original paper]: 21-29.
Parasites of Chaffinch (Fringilla coelebs) populations. Part II. Blood parasites
Agnieszka Pawełczyk, Alicja Gryczyńska, Tomasz D. Mazgajski
Praca oryginalna [Original paper]: 31-38.
Częstość występowania Borrelia burgdorferi sensu lato u kleszczy Ixodes ricinus z okolicy Tarnowskich Gór
[Prevalence of Borrelia burgdorleri sensu lato in ticks Ixodes ricinus in Tarnowskie Góry district]
Grażyna Spausta, Andrzej Wiczkowski, Jolanta Ciarkowska, Joanna Strzelczyk, Gizela Trapp, Brygida Adamek, Marzena Zalewska-Ziob
Praca oryginalna [Original paper]: 39-45.
Częstość występowania przeciwciał anty-Toxoplasma gondii wśród pracowników Zakładów Mięsnych w Lublinie
[The prevalence of anti-Toxoplasma gondii antibodies among abattoir workers in Lublin]
Jacek Sroka, Jacek Zwoliński, Jacek Dutkiewicz
Praca oryginalna [Original paper]: 47-55.
Zanieczyszczenie gleby jajami Toxocara spp. na terenie miasta Katowice
[Soil contamination with Toxocara spp. eggs in the Katowice area and its environs]
Danuta Grygierczyk, Sławomir Kwiatkowski, Henryka Sodowska
Praca oryginalna [Original paper]: 57-60.
Effect of electromagnetic waves on susceptibility of fungi of the genus Candida to miconazole
Piotr Kurnatowski, Cezary Klimiuk, Anna Głowacka
Praca oryginalna [Original paper]: 61-71.
Charakterystyka subpopulacji limfocytów i zmian histopatologicznych w przebiegu inwazji pierwotnej Heligmosomoides polygyrus u myszy szczepu FVB (H-2q)
[Characteristic of lymphocyt subpopulation and histopathological changes in primary infection of Heligmosomoides polygyrus in mice of FVB (H-2q) strain]
Anna Cywińska
Doktoraty [Ph.D. Theses]: 73-74.
Światowy Kongres Parazytologii - ICOPA X
[International Congress of Parasitology - ICOPA X]
Hanna Mizgajska-Wiktor
Z życia naukowego [On the scientific life]: 75-77.
XIV Wrocławska Konferencja Parazytologiczna pt. „Parazytologia na przełomie XX/XXI wieku”; oraz streszczenia referatów i posterów
[XIV Wrocław Parasitological Conference: Parasitology on turn of XX/XXI age; and abstracts of the lectures and posters]
Elżbieta Lonc
Z życia naukowego [On the scientific life]: 79-99.
Konferencja: Zoonozy: problem nadal aktualny
[The Conference: Zoonozes, still outstanding problem]
Halina Wędrychowicz
Z życia naukowego [On the scientific life]: 101-103.
Jubileusz 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr. hab. n. med. Alicji Kurnatowskiej w dziedzinie parazytologii i mikologii lekarskiej
[Prof. Alicja Kurnatowska: 50 year jubilee of her scientific work in the field of parasitology and medical mycology]
Jolanta Kwaśniewska
Kronika[Chronicle]: 105-110.
Prof. zw. dr hab. Jadwiga Złotorzycka (1926-2002) (wspomnienie pośmiertne)
[In memoriam of Prof. zw. dr hab. Jadwiga Złotorzycka (1926-2002)]
Anna Okulewicz
Kronika [Chronicle]: 111-112.
Treść [Contents] 2003 vol. 49 (1): 113-114.