2007 vol 53

Sesja plenarna
[Plenary session]
pp 3-13
Sesja 1
Różnorodność biologiczna i systematyka pasożytów
[Session 1]
pp 15-38
Sesja 2
Rozmanażanie i rozwój pasożytów
[Session 2]
pp 39-46
Sesja 3
Morfologia pasożytów i zmienionych tkanek żywiciela
[Session 3]
pp 47-60
Sesja 4
Biochemia i biologia molekularna pasożytów
[Session 4]
pp 61-82
Sesja 5
Aspekty immunologiczne inwazji pasożytniczych
[Session 5]
pp 83-97
Sesja 6
Molekularna epidemiologia wodnopochodnych pasożytów ludzi i zwierząt
[Session 6]
pp 99-111
Sesja 7
Środowiskowe uwarunkowania chorób pasożytniczych
[Session 7]
pp 113-131
Sesja 8
Stawonogi jako pasożyty, żywiciele i przenosiciele patogenów
[Session 8]
pp 131-163
Sesja 9
Choroby importowane z krajów o odmiennych warunkach sanitarno-epidemiologicznych
[Session 9]
pp 163-174
Sesja 10
Nowe trendy w diagnostyce i leczeniu chorób pasożytniczych ludzi i zwierząt
[Session 10]
pp 175-193
Sesja 11
Grzyby chorobotwórcze oraz grzybice ludzi i zwierząt
[Session 11]
pp 195-206
Sesja 12
Pasożyty i parazytozy ryb
[Session 12]
pp 207-229
Indeks autorów
[Author's index]
pp 230-233