2007 vol 53

The European problem of spotted fever group rickettsiae, transmitted by ticks: biology, ecology, detection
Anna Rymaszewska
Review article: pp 1-7
Transmisja pierwotniaków Toxoplasma gondii i Neospora caninum przez łożysko
[The transplacental transmission of Toxoplasma gondii and Neospora caninum protozoans]
Henryka Długońska
Review article (in Polish): pp 9-13
Pasożytnicze helminty u ssaków w ogrodach zoologicznych
[Helminth parasites of mammals in zoological gardens]
Agnieszka Perec-Matysiak, Anna Okulewicz, Joanna Hildebrand i Grzegorz Zaleśny
Review article (in Polish): pp 15-20
Heavy metal concentration in plerocercoids of Triaenophorus nodulosus (Pallas, 1781) (Cestoda: Triaenophoridae) and in different organs of their host - perch Perca fluviatilis (L.)
Marcin Popiołek, Anna Okulewicz, Wojciech Dobicki and Rafał Nowak
Original paper: pp 21-24
Parvatrema affinis (Jameson et Nicoll, 1913) James, 1964 in the Baltic clam Macoma balthica (Mollusca: Bivalvia) in the Gulf of Gdańsk
Leszek Rolbiecki, Gerard Kanarek and Magdalena Stachnik
Original paper: pp 25-27
Nowe stanowiska kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) na Lubelszczyźnie
[A new records of Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) in Lublin region]
Waldemar Biaduń, Jan Chybowski i Nella Najda
Original paper (in Polish): pp 29-32
Skażenie gleby jajami helmintów na placach zabaw Lęborka
[Soil contamination with helminth eggs in the areas of playgrounds in Lębork town]
Joanna Ronkiewicz, Danuta Karczewska i Jerzy Rokicki
Original paper (in Polish): pp 33-36
An insufficient recognition of epidemiological situation of Ascaris in the population and the consideration above reasons of the family epidemic
Milan Klobusicky, Anna Totkova, Renata Holkova, Michal Valent and Jarmila Galatova
Original paper: pp 37-44
Results of study over Ehrlichia canis appearing in ticks infesting dogs in Lower Silesian Region
Katarzyna Płoneczka
Short notes: pp 45-46
Prevalence of hydatidosis in pigs in the Lublin province in the period 2001-2004
Jolanta Kozłowska-Łój and Jolanta Rzymowska
Short notes: pp 47-48
Doświadczalna toksoplazmoza u myszy laboratoryjnych (Mus musculus) jako model do badań nad swoistą odpornością w zarażeniach Toxoplasma gondii
[Experimental toxoplasmosis in laboratory mice (Mus musculus) as a model to study specific immunity during Toxoplasma gondii infection]
Justyna Gatkowska
Ph.D. Theses (in Polish): pp 49-50
45. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej „Diagnostyka molekularna chorób pasożytniczych i grzybic, nowe możliwości terapii oraz inne zagadnienia mikologii i parazytologii”
Anna Wójcik i Joanna Błaszkowska
On the scientific life (in Polish): pp 51-57
Warsztaty: Standaryzacja technik pozyskiwania kleszczy w środowisku naturalnym
Zespół ds. wektorów patogenów Komitetu Parazytologii PAN: Dr. Joanna Stańczak, Prof. dr hab. Krzysztof Siuda, Prof. dr hab. Edward Siński
On the scientific life (in Polish): p 59
1. C.V. Holland & H.V. Smith (Eds.) 2006. „Toxocara. The Enigmatic Parasite”, CABI Publishing, Wallingford, Oxfordshire, UK: 301 str.
2. Toksokaroza. Epidemiologia, klinika, diagnostyka, leczenie i zapobieganie. 2005. Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk: 59 str.
Zbigniew S. Pawłowski
Book review (in Polish): pp 61-64
Zbigniew S. Pawłowski
Letter (in Polish): p 65
PODZIĘKOWANIA
[ACKNOWLEDGEMENTS]
(in Polish): p 67