2007 vol 53

Babeszjoza u bydła
[Cattle babesiosis]
Marek Sawczuk
Review article (in Polish): pp 73-79
Zagrożenia zdrowotne związane z wirusem ptasiej grypy
[Health risks connected with the avian flu virus]
Lidia B. Brydak
Review article (in Polish): pp 81-84
Stan poznania helmintofauny ryb słodkowodnych Polski
[State of knowledge of helminthfauna of freshwater fishes of Poland]
Marcin Popiołek i Jan Kotusz
Review article (in Polish): pp 85-90
Hydrolases of Hysterothylacium aduncum (Nematoda)
Krystyna Żółtowska, Małgorzata Dmitryjuk, Jerzy Rokicki and Elżbieta Łopieńska-Biernat
Original paper: pp 91-95
Badania in vitro wpływu albendazolu na kinetykę reakcji katalizowanej przez cytozolową transferazę glutationową (GST) z wątroby szczura
[Effect in vitro of albendazole on the kinetics of cytosolic glutathione transferase from the rat liver]
Agnieszka Wojtkowiak, Krystyna Boczoń i Elżbieta Wandurska-Nowak
Original paper (in Polish): pp 97-102
Wild game as a reservoir of Anaplasma phagocytophilum in north-western Poland
Małgorzata Adamska and Bogumiła Skotarczak
Original paper: pp 103-107
Poszukiwanie grzybów potencjalnie chorobotwórczych dla człowieka w wodach Jeziora Charzykowskiego w Zaborskim Parku Krajobrazowym
[Potentially pathogenic fungi in the waters of the Charzykowskie Lake in Zaborski Landscape Park]
Piotr Kurnatowski, Anna Rózga, Błażej Rózga, Piotr Babski i Anna Wójcik
Original paper (in Polish): pp 109-115
Przywry układu pokarmowego ptaków (nadrodzina Diplostomoidea) z jezior mazurskich
[Intestinal digeneans of birds (superfamily Diplostomoidea) of the masurian lakes]
Teresa Sulgostowska
Original paper (in Polish): pp 117-128
Pasożyty jelitowe papug
[Intestinal parasites of parrots]
Aleksandra Balicka-Ramisz, Agnieszka Tomza-Marciniak, Bogumiła Pilarczyk, Marta Wieczorek-Dąbrowska i Małgorzata Bąkowska
Original paper (in Polish): pp 129-132
Występowanie kleszcza pospolitego Ixodes ricinus L. w środowiskach o różnym stopniu i charakterze antropopresji
[Occurence of the common tick Ixodes ricinus L. in environments of various degree and character of anthropogenic impact]
Waldemar Biaduń i Sławomir Krasnodębski
Original paper (in Polish): pp 133-137
The first record of Aspidogaster limacoides Diesing, 1834 (Aspidogastridae: Aspidogastrea) in Poland
Marcin Popiołek, Tomasz Łuczyński and Hubert Jarnecki
Short notes: pp 139-141
The new locality of Argas reflexus Fabricius, 1794 in Warsaw, Poland
Grzegorz Karbowiak and Marta Supergan
Short notes: pp 143-144
Cechy morfologiczne i biochemiczne grzybów wyodrębnionych od pacjentów z niewydolnością nerek
[Morphological and biochemical features of fungi isolated from patients with renal failure]
Agata Drozdowska
Ph.D. Theses (in Polish): pp 145-148
Badanie przydatności testu ELISA do wczesnego diagnozowania inwazji z rodzaju Trichinella u świń
[The usefulness of ELISA test for early serological detection of Trichinella spp. infection in pigs]
Justyna Bień
Ph.D. Theses (in Polish): pp 149-151
Badania rozwoju embrionalnego tasiemca Mosgovoyia ctenoides (Anoplocephalidae)
[Embryonic development of the cestode Mosgovoyia ctenoides (Anoplocephalidae)]
Daniel Młocicki
Ph.D. Theses (in Polish): pp 153-155
Regulacja odpowiedzi immunologicznej myszy BALB/c zarażonych Heligmosomoides polygyrus
[Regulation of the immune response in BALB/c mice infected with Heligmosomoides polygyrus]
Justyna Rzepecka
Ph.D. Theses (in Polish): pp 157-159
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Parazytologów (ICOPA XI)
[International Conference of Parasitologists (ICOPA XI)]
Maria Doligalska
On the scientific life (in Polish): pp 161-163
Nematodes as Biocontrol Agents. P. S. Grewal, R.-U. Ehlers, D.I. Shapiro-Ilan (Eds.). 2005. CABI Publishing, Oxfordshire, United Kingdom, 505 pp. ISBN 0851990177
Jerzy J. Lipa
Book review (in Polish): pp 165-167