2007 vol 53

Osiemdziesiąta rocznica urodzin prof. dr hab. Zbigniewa Pawłowskiego
[Eighty anniversary of prof. dr hab. Zbigniew Pawłowski]
Editoral Team of (in Polish): pp 175-177
Historyczne konteksty parazytologicznych badań w tropiku, na przykładzie malarii
[Historical context of parasitological studies in tropical area, malaria as an example]
Elżbieta Lonc i Bożena Płonka-Syroka
Review article (in Polish): pp 179-187
Zasady rozpoznawania i leczenia bąblowicy wątroby wywoływanej przez Echinococcus multilocularis
[Guidelines for diagnosis and treatment of liver alveococcosis caused by Echinococcus multilocularis]
Jerzy Stefaniak
Review article (in Polish): pp 189-194
Szczepionki przeciw toksoplazmozie — aktualny stan badań
[The vaccines against toxoplasmosis — current status of the studies]
Henryka Długońska, Justyna Gatkowska, Józef Kur i Artur Gąsior
Review article (in Polish): pp 195-201
Badania roli receptorów Toll-podobnych (TLR) w odpowiedzi żywiciela na inwazję pasożytniczą na tle współczesnej wiedzy o TLR u ssaków i modelowego nicienia Caenorhabditis elegans
[The investigations of the role of toll-like receptors (TLR) in host response to parasitic infection on the current background regarding TLR in mammals and the model nematode Caenorhabditis elegans]
Agnieszka Wojtkowiak
Review article (in Polish): pp 203-211
Faunistyczno-ekologiczny nurt uniwersyteckich badań w Zakładzie Parazytologii Uniwersytetu Wrocławskiego
[Trends of faunistic-ecological researches in the Department of Parasitology in Wrocław University]
Anna Okulewicz i Elżbieta Lonc
Review article (in Polish): pp 213-218
Porównanie skażenia gleby jajami Toxocara canis i Toxocara cati w środowisku wiejskim i miejskim w Wielkopolsce w latach 2000-2005
[A comparison of soil contamination with Toxocara canis and Toxocara cati eggs in rural and urban areas of Wielkopolska district in 2000-2005]
Hanna Mizgajska-Wiktor i Wojciech Jarosz
Original paper (in Polish): pp 219-225
Skażenie placów zabaw Gdańska jajami pasożytów
[Contamination of playgrounds in Gdańsk city with parasite eggs]
Jerzy Rokicki, Anna Paulina Kucharska, Joanna Dzido i Danuta Karczewska
Original paper (in Polish): pp 227-230
Znaczenie jeleni (Cervus elaphus) w ekologii Borrelia burgdorferi sensu lato
[Significance of red deer (Cervus elaphus) in the ecology of Borrelia burgdorferi sensu lato]
Beata Wodecka
Original paper (in Polish): pp 231-237
Oesophagostomum quadrispinulatum (Marcone, 1901) Alicata, 1935 — nowy dla Polski pasożyt świń
[Oesophagostomum quadrispinulatum (Marcone, 1901) Alicata, 1935 — a new for Poland parasite of swine]
Paweł Nosal, Bogusław Nowosad i Anna Petryszak
Original paper (in Polish): pp 239-243
Detection of the high risk pyrethroid resistant Varroa destructor mites in apiaries of the Warmia-Mazury province in Poland
Zbigniew Lipiński, Jarosław Szubstarski and Dagna Szubstarska
Original paper: pp 245-249
Wpływ inwazji nicieni na zarażenie Cryptosporidium parvum u wolno żyjących gryzoni
[The impact of nematode invasions on the pattern of Cryptosporidium parvum infection in wild rodents]
Karolina Kuliś-Małkowska
Ph.D. Theses (in Polish): pp 251-252
Jubileusz 80-lecia prof. Zbigniewa Pawłowskiego i ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Aktualne kierunki w rozpoznawaniu i leczeniu chorób tropikalnych i pasożytniczych
[Jubilee of 80 anniversary of. prof. Zbigniew Pawłowski and the conference: Current trends in diagosis and treatment of tropical and parasitic diseases]
Elżbieta Lonc
On the scientific life (in Polish): pp 253-254
IX Międzynarodowe Sympozjum Jena 2007 „Climate Change and Tick-Borne Diseases”, Jena, 15-17 marzec, 2007
[IX International Symposium Jena 2007 ”Climate Change and Tick-Borne Diseases”, Jena, 15-17 March, 2007]
Edward Siński
On the scientific life (in Polish): p 255
Alicja Kurnatowska, Piotr Kurnatowski (Red.): Mikologia medyczna, Łódź 2006, Promedi, ISBN 83-85803-07-6
Maria Dynowska
Book review (in Polish): pp 257-258